Obec Dívčice

O obci

Vítejte v Dívčicích

   Obec  Dívčice  v současné  době  zahrnuje  místně odloučené  části: Dívčice (Dívčice ves  a Dívčice  nádraží), Zbudov, Novosedly, Česká  Lhota, Dubenec a  má 585 stálých obyvatel z toho 11 cizinců. Dívčicko představuje rozhodující část  rozlohy  tzv.  Zbudovských  blat.  V  dávné  minulosti   se   jednalo  o  močálovitá   území   na  rozhraní   kmenových   zájmů  starých  Doudlebů a Netoliců  a  patřila  dlouho  českým  knížatům  a  králům.  Blata po osídlení v 11. století  byla  postupně  hospodářsky  kultivována  na  pastviny,  pole a rybníky.

 

Dívčice 

Zakladateli tzv. dívčického panství byl od konce 14. století rozvětvený rod pánů ze Sudoměře, který se zasloužil o vybudování 2 tvrzí, hospodářského dvora, pivovaru a nových chovných rybníků. Od poloviny 16. století připadly Dívčice pod hlubocké panství. Od roku 1661 vlastnil Hlubokou rod Schwarzenbergů. Osudy ostatních vsí byly prakticky souběžné.  V těsném sousedství Dívčic je řada rybníků (Blatec, Březovec, Nová, Černá). Vodní plochy na blatech jsou vyhledávanými hnízdišti vodního ptactva.

Po vybudování nádraží na křižovatce hlavní železniční trati České Budějovice - Plzeň s vedlejší tratí do Netolic se uskutečnila ( v 60. a 70. letech min. stol.) rozsáhlejší výstavba rodinných domků.

 V současné  době  mají Dívčice (v obou  lokalitách Dívčice ves a nádraží) 254 obyvatel. Značnou část katastru tvoří zemědělská půda, která je hospodářsky využívána  zemědělským  podnikem  (ZOD  Sedlec)  a  několika  soukromými zemědělci. Množství  rybníků  obhospodařuje  Rybářství Hluboká nad Vltavou k chovu ryb.

V Dívčicích je sídlo obceního úřadu, pošta, dílny zemědělského podniku a řada malých podnikatelů (pila, truhlářství, stavebnictví) a hospoda. 

 

Česká Lhota 

Ves se do roku 1903 jmenovala Prášivá Lhota. Leží mimo hlavní silniční tahy u rybníka Oblánov přes rybník naproti Novosedlům. Má 55 obyvatel, kteří jsou pověstní svou aktivitou v oblasti společenských akcí. Dobře zde pracuje SDH a Svaz žen.

 

Dubenec

V blízkosti železniční trati České Budějovice - Plzeň a na silnici z Dívčic do Vodňan leží Dubenec s 95 obyvateli. Severozápadně se rozkládají rybníky Blatec, Svoletín a Hlinavka.

Dubenec má pěkná fotbalová hřiště se zázemím a tribunou na kterém působí TJ MÍR Dívčice. Pořádají se zde tradiční turnaje a oddíl hraje ve III. třídě okresní soutěže.

V místě má sídlo několik podnikatelů (truhlář, deratizační firma, soukromý zemědělec). Významný je chov a výcvik jezdeckých koní ve firmě CROSSING s.r.o., která má vypracován a podán projekt do EU na výstavbu penzionu a kryté jízdárny.

 

Novosedly 

Mají podobně jako ostatní vsi starou historii. Doložena zemanská tvrz a dvůr. Novosedly leží mezi rybníky, z nichž největší je Oblánov. Vsí prochází silnice z Týna nad Vltavou a Dívčic na Netolice. Nedaleko je křižovatka se silnicí z Č. Budějovic na Písek. Na křižovatce je ubytovací hostinec "Nová hospoda". V současné době má ves 59 obyvatel.

 

Zbudov 

Ves se připomíná již ve 13. století. Její poloha ve středu Blat jim dala jméno: Zbudovská blata.

V roce 1581 vyvrcholil spor mezi blatskými poddanskými vesnicemi a hlubockým pánem (Adam z Hradce) v královská privilegia, která jim panstvo upíralo a vyhodnotilo jej jako vzpouru. Hlubocký pán nechal několik sedláků, především zbudovského rychtáře Jakuba Kubatu, popravit pro výstrahu na Blatech poblíž Zbudova stětím. Tato událost se za staletí stala legendou a v rámci vlasteneckých akcí byl v roce 1904 vybudován svépomocně Kubatovi velký pomník poblíž obce. Při jeho odhalení se konal velký tábor lidu (31 000 účastníků) za účasti předních českých literátů. Řada spolků (osvětových, kulturních) na Blatech nesla jméno Kubata a dodnes se hraje píseň o popraveném rychtáři. K pomníku vede značená cyklostezka, nachází se za vsí v blízkosti železniční zastávky Zbudov (zastávka byla zřízena počátkem 60. let min. století v souvislosti s výstavbou nedalekého závodu na úpravu uranových rud MAPE - Mydlovary).

Na okraji vsi se rozkládá Zbudovský rybník. Ve vsi je několik staveb tzv. selského baroka. V současné době má Zbudov 111 obyvatel. Ve vsi je hospoda a penzion.

Dnes je: 19.12.2014

Svátek slaví: Ester

Černé skládky Dívčicko


Aktuality

Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2014 + zápis
více
Informace o svozu odpadů o vánocích
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10.12.2014
více
Objednávka čertů na Mikulášskou nadílku
více
Poslední leč
více
PŘEDBĚŽNÉ ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR - prodejna potravin
více
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
více
Upozornění na omezení vlakové přepravy
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 3.11.2014
více
Úřad pro zastupování státu ve věcech majtkových - výzva k identifikaci majitele
více
územní plán Dříteň změna č. 1
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dubenec 30.10. a 6.11. 2014
více
Volby do zastupitelstva obce 2014 výsledky
více
Cvičení (nejen) pro ženy
Cvičení zaměřené na zpevnění a posílení těla
více
Cvičení (nejen) pro ženy
Cvičení zaměřené na zpevnění a posílení těla
více
Rekonstrukce pomníku padlým v Dívčicích-vsi
více
Sousedské setkání seniorů při dechovce
více
Sousedské setkání seniorů při dechovce
více
Sdělení k ohlášení stavebních prací - silnice Česká Lhota
více
OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 5/2014 + zápis
více
Střelecká soutěž AVZO
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11.9.2014
více
Oznámení o konání voleb do obecních zastupitelstev
více
Loučíme se s létem
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Zbudov 19.-20.8.2014
více
Komunální volby 2014 - počty členů zastupitelstev a petičních podpisů
více
Oslava 80. výročí založení SDH v České Lhotě
více
Kubatovy slavnosti 2014
Slavnosti ke 110. výročí odhalení pomníku Jakuba Kubaty se konají v sobotu 28.6.2014 od 12:00. Více v příloze
více