Obec Dívčice

O obci

Vítejte v Dívčicích

   Obec  Dívčice  v současné  době  zahrnuje  místně odloučené  části: Dívčice (Dívčice ves  a Dívčice  nádraží), Zbudov, Novosedly, Česká  Lhota, Dubenec a  má 585 stálých obyvatel z toho 11 cizinců. Dívčicko představuje rozhodující část  rozlohy  tzv.  Zbudovských  blat.  V  dávné  minulosti   se   jednalo  o  močálovitá   území   na  rozhraní   kmenových   zájmů  starých  Doudlebů a Netoliců  a  patřila  dlouho  českým  knížatům  a  králům.  Blata po osídlení v 11. století  byla  postupně  hospodářsky  kultivována  na  pastviny,  pole a rybníky.

 

Dívčice 

Zakladateli tzv. dívčického panství byl od konce 14. století rozvětvený rod pánů ze Sudoměře, který se zasloužil o vybudování 2 tvrzí, hospodářského dvora, pivovaru a nových chovných rybníků. Od poloviny 16. století připadly Dívčice pod hlubocké panství. Od roku 1661 vlastnil Hlubokou rod Schwarzenbergů. Osudy ostatních vsí byly prakticky souběžné.  V těsném sousedství Dívčic je řada rybníků (Blatec, Březovec, Nová, Černá). Vodní plochy na blatech jsou vyhledávanými hnízdišti vodního ptactva.

Po vybudování nádraží na křižovatce hlavní železniční trati České Budějovice - Plzeň s vedlejší tratí do Netolic se uskutečnila ( v 60. a 70. letech min. stol.) rozsáhlejší výstavba rodinných domků.

 V současné  době  mají Dívčice (v obou  lokalitách Dívčice ves a nádraží) 254 obyvatel. Značnou část katastru tvoří zemědělská půda, která je hospodářsky využívána  zemědělským  podnikem  (ZOD  Sedlec)  a  několika  soukromými zemědělci. Množství  rybníků  obhospodařuje  Rybářství Hluboká nad Vltavou k chovu ryb.

V Dívčicích je sídlo obceního úřadu, pošta, dílny zemědělského podniku a řada malých podnikatelů (pila, truhlářství, stavebnictví) a hospoda. 

 

Česká Lhota 

Ves se do roku 1903 jmenovala Prášivá Lhota. Leží mimo hlavní silniční tahy u rybníka Oblánov přes rybník naproti Novosedlům. Má 55 obyvatel, kteří jsou pověstní svou aktivitou v oblasti společenských akcí. Dobře zde pracuje SDH a Svaz žen.

 

Dubenec

V blízkosti železniční trati České Budějovice - Plzeň a na silnici z Dívčic do Vodňan leží Dubenec s 95 obyvateli. Severozápadně se rozkládají rybníky Blatec, Svoletín a Hlinavka.

Dubenec má pěkná fotbalová hřiště se zázemím a tribunou na kterém působí TJ MÍR Dívčice. Pořádají se zde tradiční turnaje a oddíl hraje ve III. třídě okresní soutěže.

V místě má sídlo několik podnikatelů (truhlář, deratizační firma, soukromý zemědělec). Významný je chov a výcvik jezdeckých koní ve firmě CROSSING s.r.o., která má vypracován a podán projekt do EU na výstavbu penzionu a kryté jízdárny.

 

Novosedly 

Mají podobně jako ostatní vsi starou historii. Doložena zemanská tvrz a dvůr. Novosedly leží mezi rybníky, z nichž největší je Oblánov. Vsí prochází silnice z Týna nad Vltavou a Dívčic na Netolice. Nedaleko je křižovatka se silnicí z Č. Budějovic na Písek. Na křižovatce je ubytovací hostinec "Nová hospoda". V současné době má ves 59 obyvatel.

 

Zbudov 

Ves se připomíná již ve 13. století. Její poloha ve středu Blat jim dala jméno: Zbudovská blata.

V roce 1581 vyvrcholil spor mezi blatskými poddanskými vesnicemi a hlubockým pánem (Adam z Hradce) v královská privilegia, která jim panstvo upíralo a vyhodnotilo jej jako vzpouru. Hlubocký pán nechal několik sedláků, především zbudovského rychtáře Jakuba Kubatu, popravit pro výstrahu na Blatech poblíž Zbudova stětím. Tato událost se za staletí stala legendou a v rámci vlasteneckých akcí byl v roce 1904 vybudován svépomocně Kubatovi velký pomník poblíž obce. Při jeho odhalení se konal velký tábor lidu (31 000 účastníků) za účasti předních českých literátů. Řada spolků (osvětových, kulturních) na Blatech nesla jméno Kubata a dodnes se hraje píseň o popraveném rychtáři. K pomníku vede značená cyklostezka, nachází se za vsí v blízkosti železniční zastávky Zbudov (zastávka byla zřízena počátkem 60. let min. století v souvislosti s výstavbou nedalekého závodu na úpravu uranových rud MAPE - Mydlovary).

Na okraji vsi se rozkládá Zbudovský rybník. Ve vsi je několik staveb tzv. selského baroka. V současné době má Zbudov 111 obyvatel. Ve vsi je hospoda a penzion.

Dnes je: 03.09.2014

Svátek slaví: Bronislav

Černé skládky Dívčicko


Aktuality

Loučíme se s létem
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dubenec 25.8.2014
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Zbudov 19.-20.8.2014
více
Komunální volby 2014 - počty členů zastupitelstev a petičních podpisů
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Zbudov 19.7.2014
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.6.2014
více
Oslava 80. výročí založení SDH v České Lhotě
více
Kubatovy slavnosti 2014
Slavnosti ke 110. výročí odhalení pomníku Jakuba Kubaty se konají v sobotu 28.6.2014 od 12:00. Více v příloze
více
Dražební vyhláška - soudní exekutor Mgr. Sobíšková
více
Magistrát ČB - Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
více
Závěrečný účet obce Dívčice za rok 2013
více
Volby do Evropského parlamentu - výsledky
více
DĚTSKÝ DEN
Pozvánka na oblíbenou kulturní událost
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.5.2014 Česká Lhota, Novosedly, Zbudov
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 15.5.2014
více
veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2014
více
veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Dubenec kabel NN
více
ČEVAK - celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů
více
Mikulášská sbírka - poděkování
více
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I - "VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 - hranice ČR/Rakousko"
Ministerstvo životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí - oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I - "VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 - hranice ČR/Rakousko"
více
Místní poplatky pro rok 2014
více
DĚTSKÝ KARNEVAL
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28.2.2014
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 31.1.2014
více
NOVOROČNÍ POCHOD
více
Výzva k podání nabídky - Revitalizace rybníka Pustota
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2013 + zápis
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2013 + zápis
více
Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020 - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více
Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu obce Sedlec
více
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
více
Kurz e-komunikace a základy práce na PC při hledání zaměstníní - zdarma
více
Pouštění draků
více
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2013
více
Upozornění občanům - Vojenské cvičení JE Temelín od 4. do 7. října
více
Upozornění vlastníkům nemovitostí - EON ořez dřevin
více
Střelecká soutěž - AVZO Dívčice
v sobotu 14.9.2013 proběhne na střelnici v Dívčicích cihelně střelecká soutěž ve střelbě standardní a sportovní malorážkou. Prezence závodníků od 12:45. Více info v příloze.
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 5/2013 + zápis
více
Loučíme se s létem aneb odpoledne pro děti
Sbor dobrovolných hasičů, Svaz žen z České Lhoty a obec Dívčice zvou všechny děti i dospělé, v sobotu 21. září od 14 hodin na návsi v České Lhotě, na akci
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 4.9.2013 od 18:00 na OÚ Dívčice.
více
Aukce na energie pro domácnosti
více
IV. Lyžařský ples
V sobotu 10. srpna se v KD Česká Lhota koná IV. ročník Lyžařského Plesu zahajující plesovou sezonu v České Lhotě. Více info v příloze
více
Obec Sedlec pořádá výstavu obrazů v Informačním centru Plástovice
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2013 + zápis
více
Vyúčování položek výpočtu ceny vodného a stočného dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění
více
Setkání na Zbudovských Blatech 2013
Obec Dívčice srdečně zve na hlavní kulturní událost sezony, která se koná 22.6.2013 od 14:00 u pomníku Jakuba Kubaty. Více info v přiloženém letáku.
více
Informace pro obyvatele Jihočeského kraje v oblasti ochrany zdraví
více
Tisková zpráva Českého červeného kříže v Českých Budějovicích
Tisková zpráva Oblastního spolku Českého červeného kříže v Českých Budějovicích z 2.6.2013 - žádost o poskytnutí materiální pomoci postiženým povodní
více
Povodně 2013 - vyhlášení stavu nebezpečí
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č.1/2013 ze dne 2.6.2013 o vyhlášení stavu nebezpečí - více informací v příloze
více
Kontakty
více
Povodně 2013 - vyhlášení stavu nebezpečí
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č.1/2013 ze dne 2.6.2013 o vyhlášení stavu nebezpečí - více informací v příloze
více
Dětský den
více
Rybářské závody na "Pomejáčku" 25.5.
Rybářský kroužek při obci Dívčice srdečně zve na - Dětské rybářské závody pořádané 25. května 2013 na Pomejáčku. Více info viz příloha.
více
Výlet na Cipískoviště
v sobotu 18. května pořádá svaz žen výlet vlakem pro rodiče s dětmi do Písku na Cipískoviště.
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 18.4.2013 v 18:00 v zasedací místnosti OÚ.
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
více