Úřední deska - Úřad - Obec Dívčice

Obec Dívčice

Úřední deska

Harmonogram svozu odpadu na Dívčicku v roce 2017

Harmonogram svozu komunálního odpadu v obcích Dívčicka pro rok 2017

 

  1. Komunální odpad - popelnice s domovním odpadem budou jako dosud vyváženy 1x týdně vždy v pátek.
  2. Plasty a tetrapack - igelitové žluté pytle na PET lahve, plastové kelímky a další drobné plastové předměty a červené igelitové pytle na nápojové krabice budou vyváženy vždy první pondělí v měsíci. Naplněné zavázané pytle je třeba vynést v tyto dny ráno před dům. Krabice je třeba před uložením do pytlů vypláchnout vodou a zmáčknout.
  3. Velkoobjemový odpad - velkoobjemové kontejnery na rozměrný domovní odpad budou v jednotlivých částech obce přistaveny vždy od pátku odpoledne do pondělí ráno v následujících termínech:

10. až 12. 2. 2017 

v Dívčicích-nádraží na odstavné ploše u kolejí ČD naproti bývalému výkupu ZZN a ve Zbudově na návsi

10. až 12. 3. 2017 

v Dubenci na návsi a v Novosedlech na návsi.

7. až 9. 4. 2017 

v Dívčicích-vsi na návsi u kapličky a v České Lhotě na návsi.

9. až 11. 6. 2017 

v Dívčicích-nádraží a ve Zbudově.

7. až 9. 7. 2017 

v Dubenci a v Novosedlech.

11. až 13. 8. 2017 

v Dívčicích-vsi a v České Lhotě.

6. až 8. 10. 2017 

v Dívčicích-nádraží a ve Zbudově.

10. až 12. 11. 2017 

v Dubenci a v Novosedlech.

8. až 10. 12. 2017 

v Dívčicích-vsi a v České Lhotě.

Je přísně zakázáno dávat do těchto kontejnerů i do popelnic nebezpečný odpad (jako televizory, akumulátory, ledničky, mrazáky, pneumatiky, monitory, výbojky, kyseliny, rtuť, ustalovače, oleje), kovový, stavební a biologický rozložitelný odpad.

  1. Nebezpečný odpad - velkoobjemové kontejnery na nebezpečný odpad budou přistaveny 2 x ročně a to ve dnech: v sobotu 13. května 2017 a v sobotu 9. září 2017.

V uvedené dny auto s velkoobjemovým kontejnerem firmy RUMPOLD postupně objede všechny části obce, v každé bude stát čtvrt hodiny, a to konkrétně: 08 až 08,15 hodin v Dubenci na návsi, 08,30 až 08,45 hodin v Dívčicích - vsi na návsi u kapličky, 09,00 až 9,15 hodin v Dívčicích nádraží naproti výkupu, 9,30 až 9,45 hodin v České Lhotě na návsi, 10,00 až 10,15 hodin v Novosedlech na návsi, 10,30 až 10,45 hodin ve Zbudově na návsi. Nebezpečný odpad se nesmí odkládat na výše uvedených místech před příjezdem auta s kontejnerem, ale až po jeho příjezdu se odpad nakládá přímo do kontejneru!

  1. Sklo - skleněný odpad je nutno dávat v jednotlivých částech obce do plastových kontejnerů k tomu určených, které jsou nepravidelně sváženy po jejich naplnění. Není možné při naplnění kontejnerů sypat skleněné odpad kolem, ale počkat na jejich vyvezení.
  2. Papír - sběr starého papíru bude proveden 2 x ročně. Termíny svozu papíru budou předem občanům oznámeny.
  3. Drobný elektro odpad - pro odkládání drobných elektrospotřebičů je na Obecním úřadě v přízemí umístěn tzv. E-Box (tento je možno v pracovní dny využívat na odkládání vysloužilých kalkulaček, mobilů, drobného počítačového vybavení a p.). Nepatří tam zářivky, výbojky a akumulátory. Pokud se týká větších elektrozařízení, kdy občan pořizuje nové, je třeba staré odevzdat v prodejně, kde kupuje nový výrobek.
  4. Textil - pro odkládání nepotřebného textilu jsou přistaveny kontejnery v Dívčicích-nádraží, v České Lhotě a ve Zbudově.
  5. Kovy - na odkládání drobného kovového odpadu slouží modré plastové kontejnery ve všech částech obce. Objemný kovový odpad je možno odprodat do kovošrotu v Dívčicích. Případně na požádání bude odvoz objemného kovového odpadu občanům zajištěn ze strany obce.
  6. BIO odpad - k odkládání drobného BIO odpadu z domácností slouží hnědé plastové kontejnery ve všech částech obce a na objemný BIO odpad (drobné větve, listí, tráva apod.) budou v době vegetace přistavovány podle potřeby velkoobjemové kontejnery ve všech částech obce.

 

Obec Dívčice opětovně upozorňuje, že byly zrušeny všechny bývalé skládky kovového i dalšího odpadu a pod pokutou se přísně zakazuje vytváření černých skládek odpadů a dále pak také spalování odpadů v domácnostech!

Myslete na přírodu – třiďte odpad

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
harmonogram-svozu-odpadu-2017.pdf 527.6 Kb

Dnes je: 16.02.2019

Svátek slaví: Ljuba
Aktuality

Oznámení záměru obce
více
Hasičský bál
více
Záměr obce
více
Výzva k podání nabídky - Nákup traktoru
více