Úřední deska
Opatření vlády
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Návrh závěrečného účtu hospodaření svazku obcí Blata za rok 2019
Opatření obecné povahy - Opatření vlády 25.5.2020
kontroly a čištění komínů
Obecně závazná vyhláška Obce Dívčice č.6/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení - dražební vyhláška
Návrh závěrečného účtu Obce Dívčice za rok 2019
Porovnání cen pro vodné a stočné por rok 2019
prosba o pomoc
Zápis do Mateřské školy Olešník 2020-2021
Uzavírka komunikace Vodňany - Číčenice cihelna
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZe - lesy
Informace k zápisu do 1. tříd v roce 2020
Zpravodaj MAS Rozkvět 01 2020
Ochranné roušky
Usnesení vlády 41/2020
Mimořádné opatření - obchod Dívčice
Oznámení Obce Dívčice
změna otevírací doby České pošty v Dívčicích + mimořádné opatření
platba místních poplatků