Úřední deska archiv - Úřad - Obec Dívčice

Obec Dívčice

Úřední deska archiv
Přerušení dodávky elektrické energie Česká Lhota a Novosedly
Oznámení o záměru obce - prodej části pozemku 866 ve Zbudově
Oznámení o záměru obce - prodej pozemku 867 ve Zbudově
Čištění komunikací Dívčice-nádraží
Svoz starého papíru 27.4.2018
Ukliďme Dívčicko
Místní poplatky na rok 2018
Oprava termínu - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 7.3.2018
Zápis do 1. tříd - ZŠ Zliv
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 31.1.2018
Oznámění záměru obce k prodeji zbytných pozemků v místní části Zbudov
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.12.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 18.12.2017
Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o úvodním jednání
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.10.2017
Česká Lhota - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.11.2017 od 09:00 do 14:00
Zbudov - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.11.2017 od 09:00 do 14:00
Výsledky voleb do PSP ČR v roce 2017 za Dívčicko
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.10.2017
Upozornění na uzavírku silnic v Dívčicích-nádraží
Zveřejnění záměru obce k prodeji stavebních pozemků
Zveřejnění záměru obce k pronájmu kancelářských prostor
ČOV Dívčice-nádraží výzva k připojení
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.9.2017
Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Omezení doby nočního klidu 9.9. - 10.9.2017
Dívčice-nádraží oprava silnice 8.8. - 10.8.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.7.2017
Dívčice-nádraží frézování vozovky 17.-18.7.
Svoz starého papíru
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.6.2017
Závěrečný účet obce Dívčice za rok 2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 31.5.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.4.2017
Pronájem hospůdky ve Zbudově
Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu


Územní plán obce Dívčice - změna č. 1 a č. 2
JE Temelín - Havarijní cvičení 28.3. a 29.3. 2017spojené se spuštěním sirén a výjezdy monitorovacích týmů
Místní poplatky na rok 2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 8.3.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.1.2017
Ptačí chřipka - mimořádné veterinární opatření
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.12.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 19.12.2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Informace k nutné revizi kotlů na tuhá paliva do konce 2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 23.11.2016
DSO Blata - nabídka nájmu plynovodu
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 2.11.2016
Oznámení záměru obce pronajmout nemovitý majtek
Vysledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu PČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.10.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 5.10.2016
DSO Blata - nabídka prodeje plynárenského zařízení
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY pro členy Honebního společenstva Dívčice – Mydlovary
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.9.2016
Oznámení o konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu České republiky
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 7.9.2016
Komplexní pozemkové úpravy - povolení ke vstupu na pozemky
Zveřejnění záměru obce k prodeji části nemovitosti parc. č.: 866 Zbudov
Zveřejnění záměru obce k prodeji nemovitosti parc. č.: 867 Zbudov
Elektronická evidence tržeb - obecné informace
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20.7.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11.7.2016
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.5.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.5.2016
Zveřejnění záměru obce k prodeji nemovitostí parc. č.: 757/2 a 757/3 Novosedly
Zveřejnění záměru obce k pronájmu části nemovitosti parc. č.: 866 Zbudov
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Dívčice 11.5.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 20.4.2016
Závěrečný účet Obce Dívčice za rok 2015
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část Zbudova 31.3.2016
DSO Blata - zveřejnění nabídky pronájmu plynovodu
Místní poplatky 2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 2.3.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 1.2.2016
ZŠ Zliv termíny zápisu do 1. tříd
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28.12.2015
Zveřejnění záměru obce k pronájmu nemovitostí parc. č.: 380/12, 380/2, 325/7
Zveřejnění záměru obce k pronájmu nemovitosti parc. č.: 153
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 2.12.2015
Magistrát ČB - odstávka vydávání OP 24. - 31.12. 2015
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Zveřejnění záměru obce k prodeji části nemovitosti parc. č.: 752/1
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 9.11.2015
Kotlíkové dotace - výměna starého kotle za ekologický
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 30.9.2015
E.ON upozornění vlastníkům - ořez dřevin
Výzva k identifikaci majitelů pozemků
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 23.9.2015
Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Dívčice - Mydlovary
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Česká Lhota, Novosedly 14.9.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.8.2015
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 13.8.2015
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Důležité upozornění!


Oznámení o připravované změně územního plánu Dívčice
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.7.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 22.7.2015
VTL plynovod - souhlasné závazné stanovisko
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 17.6.2015
Zveřejnění záměru obce k prodeji části nemovitosti parc. č.: 748/3
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Zbudov 28.5.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 20.5.2015
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 29.4.2015 Zbudov
Zveřejnění záměru obce k prodeji části nemovitosti parc. č.: 752/1
Zveřejnění záměru obce k prodeji nemovitosti parc. č.: 753/2
Zveřejnění záměru obce k prodeji nemovitosti parc. č.: 756/2
Závěrečný účet Obce Dívčice za rok 2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 15.4.2015
ČEVAK - Informace provozovatele o vodovodech a kanalizacích v platném znění
Místní poplatky pro rok 2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 4.3.2015
Návrh zadání územního plánu Sedlec
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21.1.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 30.12.2014
ZŠ Zliv zápis do prvních tříd
Informace o svozu odpadů o vánocích
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10.12.2014
PŘEDBĚŽNÉ ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR - prodejna potravin
Upozornění na omezení vlakové přepravy
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 3.11.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majtkových - výzva k identifikaci majitele
územní plán Dříteň změna č. 1
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dubenec 30.10. a 6.11. 2014
Volby do zastupitelstva obce 2014 výsledky
Sdělení k ohlášení stavebních prací - silnice Česká Lhota
OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11.9.2014
Oznámení o konání voleb do obecních zastupitelstev
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dubenec 25.8.2014
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Zbudov 19.-20.8.2014
Komunální volby 2014 - počty členů zastupitelstev a petičních podpisů
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Zbudov 19.7.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.6.2014
Dražební vyhláška - soudní exekutor Mgr. Sobíšková
Magistrát ČB - Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Závěrečný účet obce Dívčice za rok 2013
Volby do Evropského parlamentu - výsledky
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.5.2014 Česká Lhota, Novosedly, Zbudov
ČEVAK - celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 15.5.2014
veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2014
veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Dubenec kabel NN
Oznámení o době a místě konání voleb Do Evropského Parlamentu, konané 23. a 24. května 2014
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I - "VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 - hranice ČR/Rakousko"

Ministerstvo životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí - oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I - "VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 - hranice ČR/Rakousko"


Místní poplatky pro rok 2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28.2.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 31.1.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Doručení návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu
Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020 - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu obce Sedlec
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
Kurz e-komunikace a základy práce na PC při hledání zaměstníní - zdarma
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2013
Upozornění občanům - Vojenské cvičení JE Temelín od 4. do 7. října
Upozornění vlastníkům nemovitostí - EON ořez dřevin
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 4.9.2013 od 18:00 na OÚ Dívčice.


Aukce na energie pro domácnosti
Vyúčování položek výpočtu ceny vodného a stočného dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 27.6.2013 od 18:00 na OÚ Dívčice.


Závěrečný účet obce Dívčice za rok 2012
Povodně 2013 - vyhlášení stavu nebezpečí

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č.1/2013 ze dne 2.6.2013 o vyhlášení stavu nebezpečí - více informací v příloze


Povodně 2013 - vyhlášení stavu nebezpečí

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č.1/2013 ze dne 2.6.2013 o vyhlášení stavu nebezpečí - více informací v příloze


Nabídka pracovního místa

Obec Dívčice hledá technického pracovníka


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 18.4.2013 v 18:00 v zasedací místnosti OÚ.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Veřejná vyhláška - dopravní značení

VV opatření obecné povahy. Dopravní značení na křižovatce I/20 a II/122


Návrh rozpočtu obce pro rok 2013
Zápis do MŠ Olešník
Pozvánka na Hasičský bál
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.2.2013
Výsledky II. kola prezidentských voleb 2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Zápis do prvních tříd ZŠ Zliv
Výsledky I. kola prezidentských voleb 2013
Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitostí

Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Dívčice
Rozpočet svazku obcí Blata
Místní akční skupina - dotace
POZVÁNKA
Místní referendum k obchvatu a průmyslové zóně

Obecního referenda se zúčastnilo 63,85% oprávněných osob.
Pro vyškrtnutí obchvatu a průmyslové zóny z územního plánu
se vyslovilo 124 oprávněných osob.
Pro ponechání obchvatu a průmyslové zóny v územním plánu
se vyslovilo 163 oprávněných osob.
Změna územního plánu se provádět nebude, nyní záleží
na majiteli pozemku, zda jej pro tento účel prodá či ne.


VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE

Voleb se zúčastnilo 61% oprávněných voličů v tomto pořádí:
1. Česká strana sociálně demokratická
2. Komustická strana Čech a Moravy
3. Občanská Demokratická strana
4. JIHOČEŠI 2012
5. TOP 09 a starostové
6. Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová
7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
8. Strana zelených
9. Dělnická strana sociální spravedlnosti
10. Česká pirátská strana
11. Strana svobodných občanů
12. Věci veřejné
13. Suverenita - Blok Jany Bobošíkové
14. Pravý Blok


VÝZVA OBYVATELůM OBCÍ
MÍSTNÍ REFERENDUM K ÚZEMNÍMU PLÁNU
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR A DO ZASTUPITELSTEV KRAJů
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Pozvánka na střeleckou soutěž
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
USNESENÍ č.5/2012
Výstava obrazů
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnosti
USNESENÍ č. 4/2012
Dražební vyhláška
Nařízení státní veterinární správy
Setkání na Zbudovských Blatech u pomníku J. Kubaty
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ OBCE č. 1/2012

Dnes je: 22.06.2018

Svátek slaví: Pavla
Aktuality

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2018
více
Přerušení dodávky elektrické energie Česká Lhota a Novosedly
více
Oranžová stopa 2018 - dětský den myslivosti
více
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
více
Závěrečný účet obce za rok 2017
více
Změna železničního jízdního řádu od 10.6.2018
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 30.5.2018
více
ČEVAK - porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017
více
Dětský den
více
Návrh závěrečného účtu obce Dívčice za rok 2017
více
Dětské rybářské závody
více
Oznámení o záměru obce - prodej části pozemku 866 ve Zbudově
více
Oznámení o záměru obce - prodej pozemku 867 ve Zbudově
více
Čištění komunikací Dívčice-nádraží
více
Svoz starého papíru 27.4.2018
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.4.2018
více
Ukliďme Dívčicko
více
Místní poplatky na rok 2018
více
Oprava termínu - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 7.3.2018
více
Hasičská bál
více
Možnost platby kartou
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018
více
Zápis do 1. tříd - ZŠ Zliv
více
Výsledky voleb prezidenta ČR v Dívčicích – II. kolo
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 31.1.2018
více
Dětský maškarní ples a maškarní disco ples pro dospělé
více
Výsledky voleb prezidenta ČR v Dívčicích – I. kolo
více
Harmonogram svozu odpadu na Dívčicku v roce 2018
více
Oznámění záměru obce k prodeji zbytných pozemků v místní části Zbudov
více
Rozpočet DSO Blata na rok 2018
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 18.12.2017
více
Svoz starého papíru
více
Návrh rozpočtu obce Dívčice na rok 2018
více
Rozsvícení vánočního stromečku
více
Rozpočtové opatření číslo 7
více
Rozpočtové opatření číslo 6
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.10.2017
více
Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o úvodním jednání
více
Zbudov - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.11.2017 od 09:00 do 14:00
více
Česká Lhota - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.11.2017 od 09:00 do 14:00
více
Předadventní dílna
více
Výsledky voleb do PSP ČR v roce 2017 za Dívčicko
více
sousedské posezení při dechovce
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.10.2017
více
Upozornění na uzavírku silnic v Dívčicích-nádraží
více
VIII. Lyžařský ples v České Lhotě
více
ČOV Dívčice-nádraží výzva k připojení
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.9.2017
více
Loučení s létem & II. mistrovství Dívčicka ve vaření guláše
více
Střelecká soutěž AVZO
více
Omezení doby nočního klidu 9.9. - 10.9.2017
více
FC SVP Zbudov - turnaj ve futsalu
více
Dívčice-nádraží oprava silnice 8.8. - 10.8.2017
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.7.2017
více
Dívčice-nádraží frézování vozovky 17.-18.7.
více
Svoz starého papíru
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.6.2017
více
Kubatovy slavnosti 2017
více
Dívčický BUBBLE turnaj
více
Oranžová stopa - Dětský den myslivosti
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2017 + zápis
více
Dětský den v České Lhotě
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 31.5.2017
více
Dětské rybářské závody na Pomejáčku
více
Veteran Rallye KŘIVONOSKA Dubenec sobota 6.5.2017
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2017 + zápis
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.4.2017
více
Územní plán obce Dívčice - změna č. 1 a č. 2
více
JE Temelín - Havarijní cvičení 28.3. a 29.3. 2017spojené se spuštěním sirén a výjezdy monitorovacích týmů
více
Dětský maškarní ples a maškarní disco ples pro dospělé
více
Místní poplatky na rok 2017
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 8.3.2017
více
Harmonogram svozu odpadu na Dívčicku v roce 2017
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.1.2017
více
Ptačí chřipka - mimořádné veterinární opatření
více
Program obnovy venkova obce Dívčice 2017+
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.12.2016
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 19.12.2016
více
Informace k nutné revizi kotlů na tuhá paliva do konce 2016
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 23.11.2016
více
Rozsvícení vánočního stromu
více
Sousedské posezení při dechovce - Atomový senior 2016
více
Oznámení záměru obce pronajmout nemovitý majtek
více
Vysledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu PČR
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.10.2016
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 5.10.2016
více
DSO Blata - nabídka prodeje plynárenského zařízení
více
Loučení s létem 2016
více
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY pro členy Honebního společenstva Dívčice – Mydlovary
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.9.2016
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 7.9.2016
více
Dožínková veselice 2016
více
Turnaj ve futsalu FC SVP Zbudov
více
Komplexní pozemkové úpravy - povolení ke vstupu na pozemky
více
Zveřejnění záměru obce k prodeji nemovitosti parc. č.: 867 Zbudov
více
Zveřejnění záměru obce k prodeji části nemovitosti parc. č.: 866 Zbudov
více
Elektronická evidence tržeb - obecné informace
více
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20.7.2016
více
Kubatovy slavnosti 2016
více
Oranžová stopa - Dětský den myslivosti 2016
více
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.5.2016
více
Dětský den v České Lhotě
více
Dětské rybářské závody na Pomejáčku
více
elektronický zpravodaj ČEZ JE Temelín
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2016 + zápis
více
Zveřejnění záměru obce k prodeji nemovitostí parc. č.: 757/2 a 757/3 Novosedly
více
Zveřejnění záměru obce k pronájmu části nemovitosti parc. č.: 866 Zbudov
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Dívčice 11.5.2016
více
Pozemky v Dívčicích
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 20.4.2016
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část Zbudova 31.3.2016
více
DSO Blata - zveřejnění nabídky pronájmu plynovodu
více
Místní poplatky 2016
více
Dětský maškarní rej
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 2.3.2016
více
Zpráva o uplatňování územního plánu Dívčice - veřejná vyhláška
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 1.2.2016
více
ZŠ Zliv termíny zápisu do 1. tříd
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28.12.2015
více
Návrh rozpočtu obce Dívčice na rok 2016
více
ADVENTNÍ DÍLNA
více
Magistrát ČB - odstávka vydávání OP 24. - 31.12. 2015
více
TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
více
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
více
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ PRO SENIORY PŘI DECHOVCE
více
Kotlíkové dotace - výměna starého kotle za ekologický
více
E.ON upozornění vlastníkům - ořez dřevin
více
Výzva k identifikaci majitelů pozemků
více
eINFO 8/2015
více
Loučení s létem 2015
více
Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Dívčice - Mydlovary
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 8/2015 + zápis
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Česká Lhota, Novosedly 14.9.2015
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.8.2015
více
střelecká soutěž AVZO Dívčice
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2015 + zápis
více
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 13.8.2015
více
Obec Dívčice vyhlašuje program na podporu občanského soužití
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2015 + zápis
více
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Důležité upozornění!
více
Dívčický BUBBLE turnaj
více
Oznámení o připravované změně územního plánu Dívčice
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.7.2015
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 22.7.2015
více
VTL plynovod - souhlasné závazné stanovisko
více
Den myslivosti ve Zbudově
více
Kubatovy slavnosti 2015
více
Dětský den v České Lhotě
více
Dětské rybářské závody 23.5.2015
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 20.5.2015
více
Temelínské čarování
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2015 + zápis
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 29.4.2015 Zbudov
více
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
více
Zájezd na divadelní představení do Divadla na Vinohradech
více
Zájezd na divadelní představení do Divadla na Vinohradech
více
Zveřejnění záměru obce k prodeji části nemovitosti parc. č.: 752/1
více
Zveřejnění záměru obce k prodeji nemovitosti parc. č.: 753/2
více
Zveřejnění záměru obce k prodeji nemovitosti parc. č.: 756/2
více
Závěrečný účet Obce Dívčice za rok 2014
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 15.4.2015
více
ČEVAK - Informace provozovatele o vodovodech a kanalizacích v platném znění
více
Místní poplatky pro rok 2015
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2015 + zápis
více
Hasičký bál v České Lhotě
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 4.3.2015
více
Dětský karneval v České Lhotě
více
Návrh zadání územního plánu Sedlec
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2015 + zápis
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21.1.2015
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 8/2014 + zápis
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 30.12.2014
více
ZŠ Zliv zápis do prvních tříd
více
Výzva k podání nabídky - ZTV Dívčice výměna podloží
více
Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2014 + zápis
více