Svoz komunálního odpadu - Obec Dívčice

Obec Dívčice

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu

Harmonogram svozu komunálního odpadu v obcích Dívčicka

pro rok 2019

 

 

  1. Komunální odpad - 1x týdně - pátek.

 

  1. Plasty a tetrapack – První pondělí v měsíci.

Naplněné, zavázané igelitové žluté pytle s logem firmy Rumpold na PET lahve, plastové kelímky a další drobné plastové předměty a červené igelitové pytle na nápojové krabice je třeba vyndat v tyto dny ráno před dům. Krabice je třeba před uložením do pytlů vypláchnout vodou a smáčknout.

 

  1. Vlekoobjemový odpad - Velkoobjemové kontejnery na rozměrnější domovní odpad budou v jednotlivých částech obce přistaveny v následujících termínech:

 

Obec Dívčice zajistí přistavení vlastních kontejnerů, termíny budou ještě upřesněny a v předstihu oznámeny občanům!

 

Je přísně zakázáno dávat do těchto kontejnerů a i do popelnic nebezpečný odpad (jako televizory, akumulátory, ledničky, mrazáky, pneumatiky , monitory , výbojky, kyseliny, rtuť, ustalovače, oleje …), dále se tam nesmí dávat biologicky rozložitelný odpad, kovový a větší stavební odpad.

 

  1. Nebezpečný odpad - 2 x ročně - v sobotu 11. května 2019 a v sobotu 14. září 2019.

V uvedené dny auto s velkoobjemovým kontejnerem firmy RUMPOLD postupně objede všechny části obce, v každé bude stát čtvrt hodiny, a to konkrétně:

08:00 - 08:15 v Dubenci na návsi

08:30 - 08:45 v Dívčicích - vsi na návsi u kapličky

09:00 - 09:15 v Dívčicích - nádraží naproti výkupu

09:30 - 09:45 v České Lhotě na návsi

10:00 - 10:15 v Novosedlech na návsi

10:30 - 10:45 ve Zbudově na návsi

Nebezpečný odpad se nesmí odkládat na výše uvedených místech před příjezdem auta s kontejnerem, ale až po jeho příjezdu se odpad nakládá přímo do kontejneru!

 

  1. Sklo - Skleněný odpad je nutno dávat v jednotlivých částech obce do plastových kontejnerů k tomu určených, které nepravidelně dle potřeby po jejich naplnění jsou odváženy firmou Rumpold. Není možné při naplnění kontejnerů sypat skleněný odpad kolem, ale počkat na jejich vyvezení.

 

  1. Papír - 2 x ročně - termíny svozu papíru budou předem občanům oznámeny.

 

  1. Drobný elektro odpad - Pro odkládání drobných elektrospotřebičů je na Obecním úřadě v přízemí umístěn tzv. E-Box (tento je možno v pracovní dny využívat na odkládání vysloužilých kalkulaček, mobilů, drobného počítačového vybavení a p.). Nepatří tam zářivky, výbojky, baterie a akumulátory. Pokud se týká větších elektrozařízení, kdy občan pořizuje nové, je třeba staré odevzdat v prodejně , kde kupuje nový výrobek.

 

  1. Textil - Pro odkládání nepotřebného textilu jsou přistaveny kontejnery v Dívčicích-nádraží, v České Lhotě a ve Zbudově.

 

  1. Kovy - Na odkládání drobného kovového odpadu slouží modré plast, kontejnery ve všech částech obce. Objemný kovový odpad je možno odprodat do kovošrotu v Dívčicích. Případně na požádání bude odvoz objemného kovového odpadu občanům zajištěn ze strany obce.

10)BIO odpad - Na odkládání drobného BIO odpadu z domácností slouží hnědé plastové kontejnery ve všech částech obce a na objemný

   BIO odpad ( větve, listí, tráva a pod.) budou v době vegetace přistavovány podle potřeby nepravidelně velkoobjemové kontejnery ve

   všech částech obce.

  29.3 - 5.4. DUBENEC A ČESKÁ LHOTA

            5.4 - 12.4. DÍVČICE VES A NOVOSEDLY

            12.4 - 19.4. ZBUDOV A DUBENEC

            19.4. - 26.4. ČESKÁ LHOTA A DÍVČICE VES

            26.4. - 3.5. NOVOSEDLY A ZBUDOV

            3.5. – 10.5. DUBENEC A ČESKÁ LHOTA

            10.5. - 17.5. DÍVČICE VES A NOVOSEDLY

            17.5. - 24.5. ZBUDOV A DUBENEC

            24.5. - 31.5. ČESKÁ LHOTA A DÍVČICE VES

            31.5. - 7.6. NOVOSEDLY A ZBUDOV

            7.6. - 14.6. DUBENEC A ČESKÁ LHOTA

            14.6. - 21.6. DÍVČICE VES A NOVOSEDLY

  21.6. - 28.6. ZBUDOV A DUBENEC

 

 

Obec Dívčice opětovně upozorňuje , že byly zrušeny všechny bývalé skládky kovového i dalšího odpadu a pod pokutou se p ř í s n ě  zakazuje vytváření černých skládek odpadů a dále pak také spalování odpadů v domácnostech !

 

Dnes je: 18.06.2019

Svátek slaví: Milan
Aktuality

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Vyhláška MŽP - kormorán
více
Územní rozhodnutí na ČS drenážních vod - Diamo
více
ZAV svazku Blata 2018
více
Oznámení o prodeji dřeva
více