Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu

Harmonogram svozu komunálního odpadu v obcích Dívčicka

pro rok 2019

 

 

  1. Komunální odpad - 1x týdně - pátek.

 

  1. Plasty a tetrapack – První pondělí v měsíci.

Naplněné, zavázané igelitové žluté pytle s logem firmy Rumpold na PET lahve, plastové kelímky a další drobné plastové předměty a červené igelitové pytle na nápojové krabice je třeba vyndat v tyto dny ráno před dům. Krabice je třeba před uložením do pytlů vypláchnout vodou a smáčknout.

 

  1. Vlekoobjemový odpad - Velkoobjemové kontejnery na rozměrnější domovní odpad budou v jednotlivých částech obce přistaveny v následujících termínech:

 

Obec Dívčice zajistí přistavení vlastních kontejnerů, termíny budou ještě upřesněny a v předstihu oznámeny občanům!

 

Je přísně zakázáno dávat do těchto kontejnerů a i do popelnic nebezpečný odpad (jako televizory, akumulátory, ledničky, mrazáky, pneumatiky , monitory , výbojky, kyseliny, rtuť, ustalovače, oleje …), dále se tam nesmí dávat biologicky rozložitelný odpad, kovový a větší stavební odpad.

 

  1. Nebezpečný odpad - 2 x ročně - v sobotu 11. května 2019 a v sobotu 14. září 2019.

V uvedené dny auto s velkoobjemovým kontejnerem firmy RUMPOLD postupně objede všechny části obce, v každé bude stát čtvrt hodiny, a to konkrétně:

08:00 - 08:15 v Dubenci na návsi

08:30 - 08:45 v Dívčicích - vsi na návsi u kapličky

09:00 - 09:15 v Dívčicích - nádraží naproti výkupu

09:30 - 09:45 v České Lhotě na návsi

10:00 - 10:15 v Novosedlech na návsi

10:30 - 10:45 ve Zbudově na návsi

Nebezpečný odpad se nesmí odkládat na výše uvedených místech před příjezdem auta s kontejnerem, ale až po jeho příjezdu se odpad nakládá přímo do kontejneru!

 

  1. Sklo - Skleněný odpad je nutno dávat v jednotlivých částech obce do plastových kontejnerů k tomu určených, které nepravidelně dle potřeby po jejich naplnění jsou odváženy firmou Rumpold. Není možné při naplnění kontejnerů sypat skleněný odpad kolem, ale počkat na jejich vyvezení.

 

  1. Papír - 2 x ročně - termíny svozu papíru budou předem občanům oznámeny.

 

  1. Drobný elektro odpad - Pro odkládání drobných elektrospotřebičů je na Obecním úřadě v přízemí umístěn tzv. E-Box (tento je možno v pracovní dny využívat na odkládání vysloužilých kalkulaček, mobilů, drobného počítačového vybavení a p.). Nepatří tam zářivky, výbojky, baterie a akumulátory. Pokud se týká větších elektrozařízení, kdy občan pořizuje nové, je třeba staré odevzdat v prodejně , kde kupuje nový výrobek.

 

  1. Textil - Pro odkládání nepotřebného textilu jsou přistaveny kontejnery v Dívčicích-nádraží, v České Lhotě a ve Zbudově.

 

  1. Kovy - Na odkládání drobného kovového odpadu slouží modré plast, kontejnery ve všech částech obce. Objemný kovový odpad je možno odprodat do kovošrotu v Dívčicích. Případně na požádání bude odvoz objemného kovového odpadu občanům zajištěn ze strany obce.

10)BIO odpad - Na odkládání drobného BIO odpadu z domácností slouží hnědé plastové kontejnery ve všech částech obce a na objemný

   BIO odpad ( větve, listí, tráva a pod.) budou v době vegetace přistavovány podle potřeby nepravidelně velkoobjemové kontejnery ve

   všech částech obce.

  

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD 2019

 

25.10.-1.11.

DUBENEC A ČESKÁ LHOTA

1.11.-8.11.

ZBUDOV A DÍVČICE VES

8.11.-15.11.

NOVOSEDLY A DUBENEC

15.11.-22.11.

ČESKÁ LHOTA A DÍVČICE VES

22.11.-29.11.

ZBUDOV A NOVOSEDLY

29.11.-6.12.

DUBENEC A ČESKÁ LHOTA

6.12.-13.12.

ZBUDOV A DÍVČICE VES

13.12.-20.12.

NOVOSEDLY A DUBENEC

20.12.-27.12.

ČESKÁ LHOTA A DÍVČICE VES

 

 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ (NAPŘ. TRVALÉ SNĚHOVÉ POKRÝVKY APOD.) BUDE ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ ZMĚNĚNO. OBČANÉ BUDOU O ZMĚNĚ DODATEČNĚ INFORMOVÁNI.

Děkujeme za pochopení OBEC DÍVČICE

 

Obec Dívčice opětovně upozorňuje , že byly zrušeny všechny bývalé skládky kovového i dalšího odpadu a pod pokutou se p ř í s n ě  zakazuje vytváření černých skládek odpadů a dále pak také spalování odpadů v domácnostech !