Sběrné místo

Sběrné místo

OTEVÍRACÍ DOBA:

v období březen - listopad                                v období prosinec - únor

STŘEDA:  16:00 - 18:00                                            POUZE SOBOTA: 8:00 - 11:00

SOBOTA:    8:00 - 11:00

 

Nově na sběrném místě přibyl kontejner na sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností, jako jsou fritovací oleje, ztužené jedlé tuky apod. 

POUŽITÉ TUKY A OLEJE VHAZUJTE DO KONTEJNERU V UZAVÍRATELNÝCH OBALECH                                                                       ( např. PET lahve )

 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

obec Dívčice získala kolový nakladač, nosič kontejnerů, štěpkovač a pět nových kontejnerů

na bioodpad a objemný odpad, které budou umístěny v různých částech obce a pravidelně sváženy.