Vyhlášky, směrnice, GDPR
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č. 5 /2020
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.4 / 2020
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostransví rok 2020
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psa
Informace o zpracování osobních údajů
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za pobyt rok 2020
Smlouva o zajištění činnosti jednotky požární ochrany
Veřejná vyhláška ÚP Mydlovary
Veřejná vyhláška - Diamo
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška drenážní potrubí PRLP Mydlovary
Opatření obecné povahy
GDPR
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu


Obecně závazná vyhláška č.3/2012

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška obce Dívčice č. 2/2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád
Směrnice
MÍSTNÍ POPLATKY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2004 o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci