Vyhlášky, směrnice, GDPR
Veřejná vyhláška ÚP Mydlovary
Veřejná vyhláška - Diamo
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška drenážní potrubí PRLP Mydlovary
Opatření obecné povahy
GDPR
Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu


Obecně závazná vyhláška č.3/2012

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška obce Dívčice č. 2/2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád
Směrnice
MÍSTNÍ POPLATKY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2004 o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci