Aktuality

Rozhodnutí - čerpací stanice drenážních vod KI - DIAMO

informace k dani z nemovitých věcí

žádost o poskytnutí informace Mgr. Robert Pecka

Tříkrálová sbírka

Adventní dílna 2019

Rozpočtové opatření č.12

Rozpočet FKSP pro rok 2020

Střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2021 a 2022

Rozpočet Obcepro rok 2020

Usnesení zastupitelstva obce č. 9/2019

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostransví rok 2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psa

Informace o zpracování osobních údajů

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za pobyt rok 2020

Usnesení zastupitelstva obce č. 8/2019

Rozpočet FKSP

Návrh rozpisu rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu

schválený rozpočet Svazku obcí Blata na rok 2020

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu