Povodně 2013

Kontakty

V případě hlášení mimořádných událostí, ohrožení života, zdraví, majetku, nebo žádosti o výpomoc kontaktujte OÚ Dívčice na:

Mobil: 602 362 543

Telefon: 387 999 260

email: starosta@divcice.cz

v naléhavých případech volejte na tísňovou linku na tel. 112, nebo složky Integrovaného Záchraného systému: 

  • Hasiči: 150
  • Zdravotnická služba: 155
  • Policie: 158