Kalamita 2012

Kalamita 2012

 

Dne 4. srpna 2012 se přehnala bouře s krupobitím. Zničeny jsou veškeré úrody na zahradách se zeleninou i ovocem. Vyvráceny staleté duby okolo komunikací a na hrázi rybníka Blatec. Děkujeme hasičům, že zprůjezdnili všechny komunikace v okolí.
Zasahovala zde JSDH z Netolic a Zlivi.