Oprava OU

Oprava Obecního úřadu

Budova obecního úřadu byla zrekonstruována z obytného domu v roce 1971. Na přízemní domek bylo přistěvěno patro a podkroví. Protože bylo vlhké zdivo v roce 2001 se podřízly a odizolovaly vnější zdi. Vnitřní zdi byly do výše 1 m stále vlhké, požádali jsme o příspěvek na opravu spodní části budovy Nadaci ČEZ a Jihočeský kraj z Programu obnovy venkova. Nadace ČEZ nám přispěla finančním darem 180.000,- Kč a Jihočeský kraj 140.000,- Kč. Zbývající část jsme dofinancovali z rozpočtu obce. Celková oprava činila 661.603,- Kč. Oběma děkujeme za příspěvek. Práce na opravách se velice zkomplikovaly, protože nebyly pod stěnami základy, vše se muselo podkopávat a podbetonovávat. Provádělo se odizolování vnitřních zdí a podlah, aby se zabránilo pronikání vlhkosti. Podlahy se vykopaly do hloubky 30 - 40 cm, navezl se štěrk, položil polystyren, udělaly se nové betony a položila dlažba. Provedly se obklady na WC, ty nebyly. Jak vidíte na fotografiích, dnes máme spodní část budovy jako novou.

Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
OpravaOU
OpravaOU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU
Oprava OU