Dětský den

Dětský den

Dětský den byl pořádáný již šetým rokem sponzorovaným Jadernou elektrárnou Temelín "Oranžový rok 2012". Divadélko LUK vystoupilo s pohádkou O perníkové chaloupce, Sbor dobrovolných hasičů z České Lhoty předvedl dětem stříkačku. Kdo měl z dětí zájem, mohl si zkusit za pomoci hasičů držet proudnici, aby zjistil, co je třeba za sílu při hašení požárů. Některé děti byly tak mokré, že je rodiče museli převlékout. Soutěže probíhaly až do 18.00 hodiny a děti si to určitě užily, protože i počasí nám přálo. Jaderné elektrárně Temelín patří náš dík za finanční podporu.